Technische fiche

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van ons voorstel vroegen we aan studiebureau Hydrio om te bepalen welk type van persleiding en pomp(en) er nodig zijn om de stadsvijver te vullen met water (Schijn/effluent) vanuit Antwerpen-Noord en wat de kost is van het energieverbruik.

Eén pomp en een persleiding met een doorsnede van 250 mm blijkt te volstaan om een dagelijks debiet van 3000 m³ vanuit pompstation Schijn naar de stadsvijver te voeren.

Ook de energiekost is niet van die aard dat het om een onbetaalbare piste gaat: 72,17 €/d of 7,2 €/d indien je dagelijks slechts 300 m³ naar de parkvijver wil pompen (wat ongeveer overeen komt met het debiet van de bemaling vanuit het Bell-gebouw).

Wanneer je circa 960 m³/d van het pompstation naar de stadsvijver wil pompen, (d.i. de hoeveelheid die tot voor kort van de Argenta-werf naar de vijver werd gepompt), dan ligt de verbruikskost op 24 €/d. Dit debiet zorgde van mei 2019 tot februari 2020 voor een stijging van het waterpeil met enkele centimeters per week, tot op 2,25 m TAW.*

*(Als de aanleg van een bentonietmat op de vijverbodem ca. 500.000,-€ kost dan wil dit dus zeggen dat je voor die prijs de vijver meer dan 20.000 dagen of 56 jaar tenminste tot op het vermelde waterpeil van 2,25 m TAW kan vullen. (1000 /d = 8.779 €/j. 500.000 : 8.779 = 56,95). Het beperken van de waterinfitratie in de vijverbodem met bentoniet- of kleimatten, heeft dus weinig zin.)

 

Hieronder nog een beknopt overzicht van de watervolumes, TAW-peilen en wateroppervlaktes van de stadsvijver, de verbruikskost voor het vullen van de vijver en de volledige technische fiche van het studiebureau.

           verbruikskost pomp Schijn - Stadspark 

debiet                 verbruik/dag                verbruik/jaar

100 m³/d                       2,4 €/d                            876 €/j

300 m³/d                       7,2 €/d                         2.628 €/j

500 m³/d                  12,02 €/d                          4.388 €/j

1000 m³/d                 24,05 €/d                         8.779 €/j

2000 m³/d                48,11 €/d                        17.560 €/j

3000 m³/d                 72,17 €/d                       26.344 €/j

                   3000 m³/d x 365 d = 1.095.000 m³ 

                  watervolume en -oppervlakte stadsvijver

                         (volgens conceptstudie Arcadis)

niveau 3          52.000 m³          4,00 m TAW          25.000 m2

niveau 2          41.000 m³          3,50 m TAW          22.000 m2 

niveau 1          26.000 m³          2,70 m TAW          17.500 m2

 

              1.095.000 m³ / 52.000 m³=  21,05/j  of 1,7/m*

 

*(Met een permanent aangehouden debiet van 3000 m³/d kan de stadsvijver 21 x per jaar of 1,7 x per maand worden gevuld.)

De gemiddelde prijs van het drinkwater in Vlaanderen is 4,3 €/m³ of 12.900 €/3000 m³. Dit staat in schril contrast met de verbruikskost van de pomp om water vanuit Antwerpen-Noord, naar het stadscentrum te leiden. Hierbij gaan we er uiteraard vanuit dat het water van de Schijn op termijn geen bijkomende zuiveringskost behoeft. 

Met de voorgestelde installatie in de studie kan zonder exponentiële toename van de verbruikskost ook 2000 m³/d meer of dus 5000 m³/d richting stadsvijver worden gepompt. Met een bijkomend debiet van 2000 m³/d kan in de toiletdoorspoeling van 29.000 gezinnen worden voorzien.(zie: benuttingspotentiëel)

*(In de verscheidene studies over de stadsvijver werd er bij het bepalen van het historische waterpeil uit het oog verloren dat Keilig een rotsformatie met grot en waterbassin, als ijkpunt voor het waterpeil van de vijver, aan de oever heeft geplaatst. Via deze weg stroomde het water van de Schijn via de Herentalse Vaart in de vijver. De rand van het waterbassin geeft aan dat het historisch waterpeil niet op 4,50 m TAW ligt, zoals gesteld in de conceptstudie van Omgeving, maar eerder op 3,90 m TAW. (zie: stand van zaken).

HYDRIO.jpg
HYDRIO.jpg
HYDRIO_edited.jpg
1917_nota_bijlage%201_lengteprofiel_edit
1917_nota_bijlage%202_datasheet%20persle
1917_nota_bijlage%203_rekenblad_edited.j
1917_nota_bijlage%204_pomp%20in%20normaa
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg