Technische fiche

Om inzicht te krijgen in de technische haalbaarheid van ons voorstel vroegen we aan studiebureau Hydrio om te bepalen welk type van leiding en pomp(en) er nodig zijn om dit project te realiseren en wat de kost is van het verbruik. Eén pomp en een persleiding met een doorsnede van 250mm blijkt te volstaan om een dagelijks debiet 3000m³ van pompstation Schijn naar de stadsvijver te voeren. Ook de kost van het verbruik is niet van die aard dat het om een onbetaalbare piste gaat: 72,17 €/d of 7,2€/d indien je dagelijks slechts 300m³ naar de parkvijver wil pompen (wat ongeveer overeenkomt met het maximale debiet van het bemalingswater van het Bell-gebouw). Wanneer je ca. 960m³/d van het pompstation naar de stadsvijver wil pompen, (d.i. de hoeveelheid bemalingswater die tot voor kort van de Argenta-werf naar de vijver werd gepompt), dan ligt de verbruikskost op 24 €/d. Dit debiet zorgde van mei 2019 tot februari 2020 voor een stijging van het waterpeil met enkele centimeters per week, tot op 2,25m TAW.*

*(Als de aanleg van een bentonietmat op de vijverbodem ca. 500.000,-€ kost dan wil dit dus zeggen dat je voor die prijs de vijver meer dan 20.000 dagen of 56 jaar tenminste tot op het vermelde waterpeil van 2,25m TAW kan vullen. (1000/d = 8.779 €/j. 500.000 : 8.779 = 56,95) Er zijn bijgevolg geen echte redenen om de waterinfitratie in de vijverbodem te beperken met een bentonietmat.)

 

Hieronder nog een beknopt overzicht van de watervolumes, TAW-peilen en wateroppervlaktes van de stadsvijver, de verbruikskost voor het vullen van de vijver en de volledige technische fiche van het studiebureau.

           verbruikskost pomp Schijn - Stadspark 

debiet                 verbruik/dag                verbruik/jaar

100m³/d                       2,4 €/d                            876 €/j

300m³/d                       7,2 €/d                         2.628 €/j

500m³/d                  12,02 €/d                         4.388 €/j

1000m³/d                 24,05 €/d                         8.779 €/j

2000m³/d                48,11 €/d                       17.560 €/j

3000m³/d                 72,17 €/d                       26.344 €/j

                   3000m³/d x 365d = 1.095.000m³ 

                  watervolume en -oppervlakte stadsvijver

                         (volgens conceptstudie Arcadis)

niveau 3           52.000m³           4,00m TAW           25.000m2

niveau 2           41.000m³           3,50m TAW           22.000m2 

niveau 1           26.000m³           2,70m TAW           17.500m2

 

              1.095.000m³ / 52.000m³=  21,05/j  of 1,7/m*

 

(Met een permanent aangehouden debiet van 3000m³/d kan de stadsvijver 21 x per jaar of 1,7 x per maand worden gevuld.)*

 

De gemiddelde prijs van het drinkwater in Vlaanderen is 4,3 €/m³, wat neerkomt op 430€/100m³ of 12.900 €/ 3000m³. Dit staat in schril contrast met de verbruikskost van de pomp zoals hierboven staat vermeld. Indien je op termijn dus over voldoende aansluitpunten kan beschikken voor afname van het stadswaternet, dan is dit naast een duurzame maatregel, ook een maatregel met een groot terugverdieneffect.