top of page

Bronnen

- Van den Nieuwenhuizen J., De stadsuitbreiding van Antwerpen 1860-1914, Antwerpen, 1960, 6.3, p. 110-121.

- Moens J., Geschiedenis van het Stadspark van Antwerpen, Antwerpen, 1981, 27.4, p.189-192.

- Duquenne X., Le bois de la Cambre, Brussel, Hayez, 1989, p. 2-43.

- Lombaerde P., Een stad kan niet alles bezitten…, in TAVERNE E. & VISSER, Stedenbouw. Geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden, Nijmegem, 1993, p. 202-206.

- Van Craenenbroeck W., Antwerpen op zoek naar drinkwater. Het ontstaan en de ontwikkeling van de openbare drinkwatervoorziening in Antwerpen 1860-1930, Lannoo, 1998.

- Bungeneers J., Denissen F., Van Ballaer B., Van der Avert W. en Voet J., Meanderend van Scherpenberg tot Schelde: mens en natuur in de vallei van het Groot Schijn, Heemkundige Kring De Brakken, Oelegem, 2000.

- Patroons W., Van 't Schijn tot 't Scheld, M&J Publishing, 2009.

- Hebbelinck K., Friedrich Eduard Keilig en het stadspark van Antwerpen, Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L), 2009, 28.2, p. 46-70.

- Inventaris erfgoedobject Stadspark Antwerpen, 2010. (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/127115)

- Felixarchief Antwerpen, dossier MA#953; plan 12#13442.

- Tritel, Landschapsbeheersplan Stadspark Antwerpen, november 2013. ( www.antwerpen.be › info › stadspark-beheerplanstadspark) 

- Tritsmans B., Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden. Stedelijk groen in Antwerpen, 1859-1973, Leuven, Universitaire Pers, 2016.

- Buiting, Erfgoedbeheerplan Stadspark Antwerpen, februari 2018. (antwerpen-stadspark|plannen|onroerenderfgoed)

- Hennaut E. en Benedetti U.W., Brussel. Twee en een halve eeuw openbare parken en tuinen, 1775-2020, Brussel, CIVA, 2019.

- Adriaenssens G., Redt erfgoed Antwerpen van uitdroging?, Monumenten, Landschappen & Archelogie (M&L), juli-augustus 2021, 40.4, p.79-81.

- Omgeving, Herwaarderingsplan Stadspark Antwerpen. Definitief ontwerp, maart 

(https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/stadspark/media)

bottom of page