Bronnen

- PATROONS W., Van 't Schijn tot 't Scheld, M&J Publishing, 2009.

- HEBBELINCK K., Friedrich Eduard Keilig en het stadspark van Antwerpen, Monumenten, Landschappen & Archeologie (M&L), 2009, 28.2, p. 46-70.

- MOENS J., Geschiedenis van het Stadspark van Antwerpen, Antwerpen, 1981, 27.4, p.189-192.

- DUQUENNE X., Le bois de la Cambre, Brussel, Hayez, 1989, p. 2-43.

- VAN DEN NIEUWENHUIZEN J., De stadsuitbreiding van Antwerpen 1860-1914, Antwerpen, 1960, 6.3, p. 110-121.

- LOMBAERDE P., Een stad kan niet alles bezitten…, in TAVERNE E. & VISSER, Stedenbouw. Geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden, Nijmegem, 1993, p. 202-206.

- Felixarchief Antwerpen, dossier MA#953; plan 12#13442.

- TRITSMANS B., Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden. Stedelijk groen in Antwerpen, 1859-1973, Leuven, Universitaire Pers, 2016.