Buurtcomité

Buurtcomité Stadspark en wijkvereniging Klein Antwerpen vragen al geruime tijd aandacht voor de staat van het Antwerpse Stadspark in het algemeen en de waterproblematiek m.b.t. de vijver in het bijzonder.  Het was wijlen Freddy Opsomer, de voorzitter van het buurtcomité, die ons aanmoedigde om de piste van het spooraquaduct verder te onderzoeken en ons met deskundigen in contact bracht die de haalbaarheid van deze piste onderschreven. Zijn enthousiasme is een blijvende inspiratie voor de verdere  realisatie van dit project.

Freddy Opsomer (1955-2019)