Buurtcomité Stadspark

Buurtcomité Stadspark en wijkvereniging Klein Antwerpen vragen al geruime tijd aandacht voor de staat van het Antwerpse Stadspark in het algemeen en de waterproblematiek m.b.t. de vijver in het bijzonder.  Het was wijlen Freddy Opsomer, de voorzitter van het buurtcomité, die ons aanmoedigde om de piste van het spooraquaduct verder te onderzoeken en ons met deskundigen in contact bracht die de haalbaarheid van deze piste onderschreven. Zijn enthousiasme is een blijvende inspiratie voor de verdere  realisatie van dit project.

BC%20Stadspark%2028032019%20-%20Tom%20Va

De aanstelling van een ontwerpteam dat een herwaarderingsplan voor het Stadspark zal uitwerken, bracht het buurtcomité ertoe om een brief op te stellen met daarin een overzicht van de wensen, bezwaren en suggesties van de buurtbewoners. Er wordt ondermeer gevraagd om een meer pro-actieve communicatie waarbij het buurtcomité bij iedere stap van het ontwerpproces wordt betrokken. Verder is het ook duidelijk dat het buurtcomité een voorstander is van een herstel van het oorspronkelijke vijverconcept en waar mogelijk de voorkeur geeft aan een eerder historiserende benadering bij de renovatie van het Stadspark.   

Schermafbeelding%202020-11-11%20om%2009.
Loosplaats%25202_edited_edited.jpg

Impressie van Monument WOI op de Loosplaats, een suggestie van het buurtcomité Stadspark

120614718_151276609803428_40224442455585

Postkaart Monument WOI op Frankrijklei, ter hoogte van het vroegere gebouw van de Nationale Bank