Buurtcomité Stadspark

Buurtcomité Stadspark en wijkvereniging Klein Antwerpen vragen al geruime tijd aandacht voor de staat van het Stadspark in het algemeen en de waterproblematiek m.b.t. de vijver in het bijzonder.  Het was wijlen Freddy Opsomer, de voorzitter van het buurtcomité, die ons aanmoedigde om de piste van het spooraquaduct verder te onderzoeken en ons met deskundigen in contact bracht die de haalbaarheid van deze piste onderschreven. Zijn enthousiasme is een blijvende inspiratie voor de verdere  realisatie van dit project. 

Hieronder enkele brieven die het buurtcomité in 2019, 2020 en 2021 verstuurde naar het Antwerps districtsbestuur met een overzicht van hun eisen. De vraag naar het herstel van het historische waterpeil van de vijver vormt hierin een rode draad. 

BC%20Stadspark%2028032019%20-%20Tom%20Va
Schermafbeelding%202020-11-11%20om%2009.
Loosplaats%25202_edited_edited.jpg

Impressie van Monument WOI op de Loosplaats, een suggestie van het buurtcomité Stadspark

120614718_151276609803428_40224442455585

Postkaart Monument WOI op Frankrijklei, ter hoogte van het vroegere gebouw van de Nationale Bank