top of page

Bronnen

 - Tritel: Landschapsbeheersplan Stadspark Antwerpen, november 2013 ( www.antwerpen.be › info › stadspark-beheerplanstadspark) 

- Arcadis: Stadspark Antwerpen: Hydrologie en waterpeil, 26 oktober 2016

- Ovam/Stad Antwerpen: Metabolisme van Antwerpen. Stad van stromen, januari 2018 (https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/metabolisme-van-antwerpen-stad-van-stromen-nl_low.pdf)

- Buiting: Erfgoedbeheerplan Stadspark Antwerpen, februari 2018 (antwerpen-stadspark|plannen|onroerenderfgoed)

- Rio-link, Hemelwaterplan Antwerpen. (https://water-link.be/sites/default/files/2018-06/Overkoepelende%20nota.pdf)

- Beautiful Planet Citylab, Voorstel tot herstel van de historische link tussen de Schijn en het stadscentrum van Antwerpen via spoor, premetro en ruien, augustus 2018

- Arcadis: Stadsparkvijver Antwerpen. Technische conceptstudie mbt watertoevoer en inrichting, 18 maart 2019 (https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/5f0ace1f-001b-4f20-863e-ad4eb1bf1104?metaSiteId=7288381b-464e-4daf-8c66-67f0afc3014d)

- Stad Antwerpen: Droogtestudie: Stand van zaken, 17 mei 2019

- De Urbanisten: Waterplan Antwerpen: samenvatting, oktober 2019 (www.urbanisten.nl › wp-content › uploads › Waterplan_Antwerpen)

- Stad Antwerpen, stadsontwikkeling: Onderzoek naar droogte en waterschaarste in Antwerpen, 21 november 2019/ 7 februari 2020

- Hydrio: Voeding Antwerpse Stadsvijver: berekening van de leidingverliezen, pompselectie en energieverbruik, 28 januari 2020

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/127115

- Aqueduct Water Risk Atlas: (https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=hydro&indicator=w_awr_def_tot_cat&lat=30&lng=-80&mapMode=view&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&scenario=optimistic&scope=baseline&timeScale=annual&year=baseline&zoom=3)

- Monumenten&Landschappen: Redt erfgoed Antwerpen van uitdroging?, Gert Adriaenssens, juli-augustus 2021, jaargang 40, nr.4, p.79-81

(https://menl.be/home#/magazine/2021/4%20(jg.%2040/Redt-erfgoed-Antwerpen-van-uitdroging?) (zie: pers)

- Witteveen+Bos: Haalbaarheidsstudie naar een waterverbinding vanuit Schijnpoort naar de binnenstad als onderdeel van het stadsnetwerk, 10 februari 2022. (https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/stadswaterleiding/media)

bottom of page