top of page

Bronnen

- Van Craenenbroeck W., Antwerpen op zoek naar drinkwater. Het ontstaan en de ontwikkeling van de openbare drinkwatervoorziening in Antwerpen 1860-1930, Lannoo, november 1998.

- Arcadis, Stadspark Antwerpen: Hydrologie en waterpeil, 26 oktober 2016

- Ovam/Stad Antwerpen, Metabolisme van Antwerpen. Stad van stromen, januari 2018 (https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/metabolisme-van-antwerpen-stad-van-stromen-nl_low.pdf)

- Rio-link, Hemelwaterplan Antwerpen. (https://water-link.be/sites/default/files/2018-06/Overkoepelende%20nota.pdf)

- BP Citylab, Voorstel tot herstel van de historische link tussen de Schijn en het stadscentrum van Antwerpen via spoor, premetro en ruien, augustus 2018

- Arcadis, Stadsparkvijver Antwerpen. Technische conceptstudie mbt watertoevoer en inrichting, 18 maart 2019. 

- Stad Antwerpen, Droogtestudie: Stand van zaken, 17 mei 2019.

- De Urbanisten, Waterplan Antwerpen: samenvatting, oktober 2019 (www.urbanisten.nl › wp-content › uploads › Waterplan_Antwerpen)

- Stad Antwerpen: stadsontwikkeling, Onderzoek naar droogte en waterschaarste in Antwerpen, 21 november 2019/ 7 februari 2020

- Hydrio, Voeding Antwerpse Stadsvijver: berekening van de leidingverliezen, pompselectie en energieverbruik, 28 januari 2020

- Witteveen+Bos, Haalbaarheidsstudie naar een waterverbinding vanuit Schijnpoort naar de binnenstad als onderdeel van het stadsnetwerk, 10 februari 2022. (https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/stadswaterleiding/media)

bottom of page