Steun

Studio Praesepe onderzoekt de raakvlakken tussen kunst, erfgoed, innovatie en duurzaamheid en wil, in dialoog met overheden en buurten, creatieve oplossingen uitwerken die bijdragen tot een kwalitatieve invulling van de openbare ruimte.

 

Met Keiligpark willen we onderzoeken hoe de ontwikkeling van een virtueel park zowel een meerwaarde kan betekenen voor de parkbezoeker als een bijdrage kan leveren aan het toekomstige parkbeheer. 

Je kan dit project steunen door de aankoop van een van onderstaande items of door een gift op het rekeningnummer:  BE43 1030 7907 7401.

Voor een aankoop stuur je een mail met je bestelling naar adriaenssens.31@telenet.beIndien het om een gift gaat, vermeldt dan uitdrukkelijk 'gift' in de opdracht.

StadsparkShop_LeBeauPlan115x140 2_edited.jpg

Le beau plan, 1873, 140 x 115 cm: € 45,- 

FotoLemmens30x40 2_edited.jpg

Keligbrug met zicht op stadsvijver, 1931, 40 x 30 cm: € 25,- 

BlauwdrukBrug120x60_edited_edited.jpg

E. Keilig, pont suspendu, 1868, 60 x 120 cm: € 35,- 

iphoto TIFdoc 2 2_edited_edited.jpg

E. Keilig, plan Stadspark, 1868, 72,5 x 83,5 cm: € 35,- 

 © 2018-2022  Studio Praesepe