top of page

Stand van zaken

Door de corona-maatregelen kon er geen officieel moment georganiseerd worden voor de opening van de Keiligbrug. Op 18 december 2020 werd de hangbrug opnieuw opengesteld voor het publiek. De hangbrug is gemaakt van smeedijzer en werd voltooid in 1869. Ze heeft een lengte van 27,5 meter en is aan de uiteindes afgewerkt met een kunstmatige rotspartij. Voor de restauratie werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het brugdek, de vloerplanken en de dwarsliggers werden hersteld en waar nodig vervangen.

  • Het hout kreeg een behandeling tegen verrotting.

  • Het smeedijzer onderging reinigings-, herstellings- en schilderwerken.

  • Wortels van bomen en struiken aan de brughoofden hebben de rotspartijen en het metselwerk aangetast. De bomen zijn bovendien niet goed ingeworteld waardoor de stabiliteit van de rotsen en de bomen zelf in gevaar komt. De groendienst verwijdert daarom alle begroeiing op die locaties.

Ook de toestand van de rotsblokken onder en rond de brug is in kaart gebracht. Stukken die niet in orde waren en dreigden te vallen, werden weggehaald door Monumentenwacht. Deze werken worden in een volgende fase verdergezet en waar nodig zullen de rotsen vervangen worden door nieuwe stukken. De kost hiervan wordt geraamd op 409.000 euro. De stad diende hiervoor een subsidieaanvraag in bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, waardoor 60% van de kosten worden gedekt. Voor de overige 40% werd een projectrekening geopend door vzw Herita waarop vrije giften kunnen worden overgemaakt. Wie een bijdrage wil leveren vindt alle info hierover op: https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/stadspark/over 

IMG_4540.jpg

Gerestaureerde Keiligbrug, december 2020 © Studio GA

bottom of page