Het Antwerpse Stadspark vormt een zeldzaam hoogtepunt in de 19e eeuwse geschiedenis van de Belgische tuin- en landschapsarchitectuur. Dit unieke voorbeeld van een tot stadspark omgevormde militaire vesting is een ontwerp van de Duits Belgische landsschapsarchitect, Friedrich Eduard Keilig (1827-1895). Het Stadspark met zijn glooiende heuvels, rotspartijen, doorkijkjes en slingerende paden rondom een sierlijke waterpartij, is een toonbeeld van de Romantiek. De Engelse landschapsstijl was erop gericht bezoekers te verrassen en telkens opnieuw het park te doen ontdekken.  

Door de regelmatig droogstaande parkvijver was er de laatste jaren heel wat te doen rond het Stadspark. De mistroostige staat waarin het park zich thans bevindt was de aanleiding van heel wat ongenoegen bij veel parkbezoekers en buurtbewoners. Maar er is hoop. In 2010 werd het park in zijn geheel als monument beschermd en in 2013 werd er een beheersplan opgesteld. De hangbrug en de rotspartijen worden gerestaureerd en in het bestuursakkoord van 2018 wordt er zelfs gesproken over een herstel van de historische link tussen het Schijn en de Stadsparkvijver. Hierdoor wordt de restauratie van het oorspronkelijke waterpeil van de stadsvijver mogelijk, wat een onontbeerlijk bestanddeel is van het orginele parkconcept. 

Met deze website willen we een overzicht bieden van wat er allemaal te gebeuren staat met het park en de vijver. Voor een goed begrip van de inrichting van ons park is het belangrijk om kennis te hebben van de voorgeschiedenis. Daarom vind je op de hierna volgende pagina's naast een beknopte ontstaansgeschiedenis, ook een overzicht van de studies die reeds werden gemaakt over het park en de opvallendste conclusies. Daarnaast wordt duidelijk hoe een volle parkvijver niet enkel van belang is voor een geslaagd herstel van een beschermd monument, maar tevens een grote bijdrage kan leveren in de uitbouw van een stadswaternet onder de ganse Antwerpse binnenstad.

Tenslotte willen we een virtuele versie van het oude Stadspark maken die als referentiepunt kan dienen voor het huidige parkbeheer. Dit virtuele park staat bezoekers toe te vergelijken en hun voorkeur te laten blijken via een aan de virtuele wandeling verbonden enquête.

Emile Puttaert, gravure Stadspark, 1888 © Felixarchief

© 2019 by Studio GA