VR-park

De landschapstuin ontstond in het 18e eeuwse Engeland en veroverde het continent waar de Franse, meer formele en symmetrisch aangelegde tuin sinds de 17e eeuw erg populair was. De landschapstuin gaf een geïdealiseerd beeld van de natuur met golvende graspartijen, vijvers, rotsen en ruïnes, bruggen en een schilderachtige architectuur. Dit alles ontworpen om een idyllisch pastoraal landschap te evoceren. In zeker opzicht is de landschapstuin een maximalistische weergave van de natuur, een soort 'best of nature' die erop gericht is de toeschouwer onder te dompelen in een sublieme idylle. Inspiratie hiervoor vond men bij landschapsschilders als Claude Lorrain en Nicolas Poussin, en bij de klassieke Chinese en Japanse tuinen waar de term sharawadgi - een term die hier geïntroduceerd werd in 1690 door Sir William Temple in zijn essay Upon the garden of Epicurus - staat voor een onregelmatige, asymmetrische en organisch gegroeide naturalistische tuinstijl. Of om het met de woorden van de Chinese landschapsschilder en tuinarchitect Ji Cheng (1582 – 1642) te zeggen: Even though everything [in the garden] is the work of man, it must appear to have been created by heaven.

 

Stourhead Gardens, Wiltshire, 1741–1780

Rikugi-en, Garden of the Six Principles, Tokyo, 1695-1702

Omdat het Stadspark in navolging van de richtlijnen van het Charter van Venetië (1964) een eerder minimalistische renovatie tegemoet gaat, is het twijfelachtig of we het orginele romantische concept ooit nog ten volle zullen beleven. Hiervoor zou men de bestaande plannen moeten bijsturen en een andere, eerder maximalistische koers moeten varen. Omdat we ongeacht deze koers het orginele parkconcept willen beleven en onderzoeken, maken we een virtuele versie van het Stadspark, waarbij Keilig's ontwerp ten volle wordt geëvoceerd. 

beamagine_img1.png

LIDAR scan  

uitzicht-Point-940x705_edited_edited.jpg

Virtual reality landscape

Een eerste stap in dit proces is een dronevlucht met Lidar-technologie om een correct hoogtemodel van het Stadspark te maken. Vervolgens worden de verschillende bestanddelen van het park stap voor stap weer opgebouwd en kan via Augmented, Virtual en Mixed Reality een blik op het glorieuze verleden van het park worden geworpen. Dit virtuele park kan tevens als referentie dienen voor het verdere beheer van het park. Het laat bezoekers in de toekomst ook toe te vergelijken en hun voorkeur te laten blijken via een aan de virtuele wandeling verbonden enquête.