Traject

Om een herstel van de Schijn-Scheldeverbinding mogelijk te maken die zo nauw mogelijk aansluit bij het oude tracé van de Schijn, werd een tunnelkoker aangelegd onder de Antwerpse Ring. Zo kon het water van bij het pompstation Groot Schijn onder de R1 en het RWZI doorstromen, langs de Noorderlaan, verder door naar de Schelde. (meer info over Schijn-Scheldeverbinding: www.nieuwsblad.be › dmf20180424_03481304)

Schermafdruk%202020-01-19%2000.27_edited

Vuilaume, Le Beau plan, 1873, weergave situatie 1853-1865, met Groot en Klein Schijn © Felixarchief 

Nadat het stadsbestuur in 2018 besliste om een einde te maken aan dit project omdat men de verschillende opties om de Schijn-Scheldeverbinding te realiseren onuitvoerbaar vond, kwamen ook de werken aan de tunnel tot stilstand. Hierdoor ligt er vandaag een ongebruikte tunnel van 2 m hoog bij 4 m breed, die van het pompstation Schijn tot aan de Slachthuislaan loopt. In de tunnel ligt er een leiding die een verbinding maakt tussen het RWZI en het pompstation Schijn. Of het mogelijk is om via deze leiding een dagelijks debiet van 3000 m³ naar de parkvijver te pompen in niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat een persleiding met een diameter van 250 mm volstaat om het beoogde debiet te halen. Er zou dus makkelijk een nieuwe leiding vanuit het pompstation, via de tunnelkoker, tot aan de Noorderlaan kunnen worden geleid.  Na het kruisen van de Singel kan deze leiding dan toekomen in Park Spoor Oost.  

PLAN A POMPSTATION SCHIJN.jpg

Tunnelkoker Schijn-Scheldeverbinding (geel) met pompstation Schijn (bruin) en persleiding Stadspark (blauw), 2019 © Studio Praesepe

Vanuit Park Spoor Oost (a) kan de persleiding doorheen het park langs het spoor worden aangelegd om vervolgens langs de buitenzijde van het spoor, onderaan het talud, in de berm te worden gelegd tot aan het Luitenant Naeyaertplein. (b) Hier kan de leiding naar de binnenzijde van het spoor worden geleid, waar ze op de spoorzate (het hoger gelegen deel van de spoorweg) langs het station Spoor Oost en over de Draakplaats, de bocht neemt (c) richting Centraal Station. (d) 

PLAN B PARK SPOOR OOST SATELIET def.jpg

Plan watertoevoer Stadspark via spoorweg, (a) Park Spoor Oost - Oudstrijdersstraat (b) Oudstrijdersstraat - Draakplaats (c) Draakplaats - Oostenstraat (c)  Oostenstraat - Brialmontlei, 2019 ©  Studio Praesepe

Vanaf de Oostenstraat zijn er vervolgens drie manieren om de parkvijver te bereiken. Via de Oostenstraat en de Brialmontlei (1), via de Plantijn en Moretuslei (2) of via de Jacob Jacobsstraat (3). 

De Jacob Jacobsstraat, die de Quinten Matsijstei met de Simonsstraat verbindt, geeft uit op een fietstunnel die onder het spoor naar de Van Immerseelstraat leidt. De waterleiding kan dus door de fietstunnel en via de Jacob Jacobsstraat naar het Stadspark worden geleid. Aangezien de Jacob Jacobsstraat straat in een zone ligt waar de scheiding van hemel- en grondwater hoog op de agenda staat, kunnen deze werken op elkaar worden afgestemd. 

De Plantin en Moretuslei heeft als voordeel dat de overwelfde Herentalse Vaart er vandaag nog dienst doet als riolering. Deze structuur is ruim genoeg genoeg om er een leiding met een beperkte diameter in aan te brengen.

De Brialmontlei tenslotte, heeft als voordeel dat het de kortste route is, waardoor zowel de kost van de aanleg als het energieverbruik van de pomp wordt beperkt. Bovendien is de Brialmontlei een doodlopende straat en kan de leiding in het grind tussen de bomen worden aangebracht, waardoor de verkeershinder bij de aanleg beperkt blijft.

PLAN C brialmontlei.jpg

Opties watertoevoer Stadspark via Brialmontlei (1), Plantyn en Moretuslei, Herentalse Vaart (2) of Jacob Jacobsstraat (3). Oude watertoevoer via Herentalse vaart in geel , 2019 ©  Studio Praesepe

Door maximaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur kan het water vanuit Antwerpen-Noord dus op relatief eenvoudige wijze naar het stadscentrum worden geleid, zonder dat hiervoor de halve stad moet worden opgebroken. Zo kan er een afstand van circa 4,5 km worden overbrugd.

 

Hieronder het traject meer in detail uitgewerkt. De afstanden dienden als basis voor de opmaak van een kostenraming. Vanaf de Oostenstraat kozen we voor de kortste optie via de Brialmontlei. De haalbaarheid van dit traject werd reeds afgetoetst met Infrabel. (zie: arcadis)

A. Pompstation Schijn – Park Spoor Oost: (420m)

 

– van pompstation Schijn via de Schijn–Scheldeverbinding onder de R1 tot aan de Noordersingel: 375m (tunnel, onbenut)

 

– Noordersingel: 45m (kruisen autoweg)

 

 

B. Park Spoor Oost – Brialmontlei: (3048m)

 

 

1. Buitenbocht Spoor (onderaan talud spoorweg in berm: 1829m):

 

– Park Spoor Oost: 80m (asfalt parking) + 420m (berm)

 

– Buurtspoorweglei: 138m (berm) + 10m (voetpad)

 

– Statielei: 16m (kruisen autoweg)

 

– Noordersingel: 250m (berm)

 

– Karel Geertsstraat: 11m (kruisen fietspad)

 

– Vluchtheuvel: 25m

 

– Turnhoutsebaan: 31m (kruisen autoweg)

 

– Noordersingel: 170m (berm)

 

– Stenenbrug: 27m (kruisen autoweg)

 

– Noordersingel: 360m (berm/haag)

 

– Oudstrijdersstraat: 8 m (kruisen fietspad)

 

– Noordersingel: 184m (berm/haag)

 

– Luitenant Naeyaertplein: 99m (kruisen speelplein, waarvan 2x5m wegdek)

 

 

2. Binnenbocht Spoor: (op hoger gelegen spoorzate: 1219m) (dubbelwandige leiding)

 

– van Spoor Oost (ter hoogte van het Luitenant Naeyaertplein)

tot aan het begin van de Oostenstraat (ter hoogte van de Arendstraat)

 

 

C. Brialmontlei – Stadspark: (1115m)

 

– Langs talud naar beneden bij Oostenstraat: 50m (berm)

 

– Fietstunnel Arendstraat – Zurenborgstraat: 45m

(kruisen spoor via fietstunnel of leidingkoker)

 

– Mercatorstraat: 299m (grind tussen fietspad en spoorweg)

 

– Provinciestraat: 10m (kruisen autoweg)

 

– Mercatorstraat: 161m (grind tussen fietspad en spoorweg)

 

– Van Den Nestlei en Mercatorstraat: 70m (kruisen autoweg)

 

– Brialmontlei: 305m (grind tussen twee rijen bomen)

 

– Loosplaats: 50m (plein)

 

– Charlottalei / Van Eycklei: 90m (kruisen autoweg)

 

– rotsformatie met grot Stadspark: 35m (berm)