top of page

Geïnspireerd door het roemrijke verleden van de Antwerpse brouwers en de bierpaal die ooit op de Wapper stond, brouwde Huisbrouwerij Wapper in 2013 een uniek Antwerps oogstbier, de Wapper saison. Vandaag willen we met de verkoop van de Wapper de realisatie van dit project onderteunen. Door Wapper te drinken, help je dus met de realisatie van dit onze projecten. 

De saison is een bierstijl die zijn oorsprong vindt in Henegouwen en in de winter werd gebrouwen om in het voorjaar en tijdens het oogstseizoen als dorstlesser te dienen voor de arbeiders op het veld. De Wapper saison is een eigenzinnig, blond en toegankelijk bier dat binnenkort verkrijgbaar is in tal van Antwerpse horecazaken.

Met de opbrengst van de Wapper willen we investeren in de verdere duurzame ontwikkeling van de Schijnvallei en het water van de Schijn helpen nastreven in de hoop dat het water van de Schijn ooit weer zuiver genoeg is om er opnieuw bier mee te kunnen brouwen. 

.Hieronymus Cock, Antverpiae Civitatis Belgicae Toto Orbe, 1557, kopergravure (50x34,5cm): Oostelijk zicht op Antwerpen, met de Herentalse Vaart (links onderaan), een putgalg thv Graanmarkt (zie pijl) en de nieuwe omwalling van de Italiaanse krijgsbouwkundige Donato Buoni di Pellezuolli.© Felixarchief  (ingekleurd door Wim Strecker).

 

 

De Antwerp Tower telt circa 250 toiletten. Naast twee kantoorverdiepen, een verdiep met restaurants en een winkelruimte, telt het gebouw circa 220 wooneenheden.

Het normale waterverbruik van een modern toilet ligt op 18 liter per dag per persoon. (3 x 3 à 9 liter/dag)

Het gros van de appartementen in de A-tower (ca. 192) hebben slechts één slaapkamer.

Als we er vanuit gaan dat deze bewoond worden door 2 personen komen we tot de volgende berekening:

250 toiletten x 18 liter per dag per persoon= 4500 liter/d

afgerond 5000 liter/d x 2 (personen) = 10.000 liter/d

10.000 liter/d x 365 dagen= 3.650.000 liter per jaar of 3650 m³/j

afgerond 4000m³/j

Omwille van de aanwezige horeca in het gebouw rekenen we jaarlijks op een bijkomend verbruik van 1000 m³, wat het totale jaarlijkse verbruik van de Antwerp Tower op circa 5000 m³ brengt. (Ter vergelijking: het Olympisch zwembad Wezenberg bevat 3,6 miljoen liter water of 3600 m³)


De extra watertoevoer van 2000 m³/d betekent op jaarbasis een volume van 730.000 m³  (= 2000x365)

730.000 m³/j gedeeld door 5000 m³/j = 146 

 

M.a.w, indien er 2000 m³ van de dagelijkse watertoevoer vanuit Antwerpen-Noord wordt gereserveerd voor toiletdoorspoeling, kan jaarlijks in het toiletverbruik van een 150-tal Antwerp Towers worden voorzien (of 29.000 gezinnen met een jaarverbruik van 25 m³ (= 20% van 125 m³/j drinkwaterverbruik).

(zie: technische fiche)

In februari 2022 kondigde het district Antwerpen aan een wedstrijd uit te schrijven voor de ontwikkeling van een innovatief loopparcours voor het Stadspark. Met deze oproep wilde districtsschepen van Sport Charlie Van Leuffel op zoek gaan naar creatieve voorstellen die joggers op een sportieve manier zouden uitdagen.

Als voorwaarde stelde men dat de ideeën een digitale toets zouden hebben en verzoenbaar zouden zijn met de erfgoedwaarde van het park. Geïnspireerd door deze oproep dienden we samen met Banzai Studios een voorstel in en werden door de jury als winnaar geselecteerd.

Met Run Park Run willen we joggers een unieke loopervaring laten beleven. Door de standaard functies van een sportapp uit te breiden met de mogelijkheden van augmented reality, kunnen joggers zich laten vergezellen door een virtuele loopcoach. Augmented reality projecteert de virtuele werkelijkheid op de echte wereld. Deze aanvullende werkelijkheid kan je waarnemen met je smartphone of een AR-bril. Zo kan je een avatar kiezen die het beste past bij je persoonlijke loopconditie en die je op een veilige manier begeleidt naar je volgende conditieniveau. Door te lopen zou je ook A-punten kunnen verzamelen en het verbreken van een persoonlijk record, kan worden beloond met een virtueel schouwspel. 

Dankzij het digitale hoogtemodel kan het virtuele loopparcours perfect samenvallen met de bestaande paden in het park. Zo kan er een natuurgetrouwe simulatie worden gemaakt die bruikbaar is voor tal van andere recreatieve activiteiten, zonder dat het park belast hoeft te worden met nieuwe harde infrastructuur. 

bottom of page