Kostenraming

Voor een kostenraming van de Spooraquaduct* deden we een beroep op Canalco, een bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van ondergrondse nutsleidingen. De totaalkost van de werkzaamheden werd begroot op circa 2 miljoen euro. Dit bedrag is van eenzelfde grootteorde als de ramingen voor de andere scenario's in de studie van Arcadis (zie: arcadis). In tegenstelling tot deze scenario's zorgt het debiet, het benuttingspotentieel en de toenemende waterkwaliteit van de Schijn voor een groter terugverdieneffect.

 

*(De kostenraming werd gemaakt voor het traject dat loopt via de Brialmontlei, optie C)  

Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg