Kostenraming

Voor de opmaak van een kostenraming deden we een beroep op Canalco, een bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van ondergrondse nutsleidingen. De totaalkost van de werkzaamheden werd begroot op 1,5 miljoen euro. Hierop werd een minimale speling van 25% voorzien waardoor de kost circa 2 miljoen euro bedraagt. Dit bedrag is van eenzelfde grootteorde als de ramingen voor de andere scenario's in de Arcadis-studie (zie: arcadis). Maar in tegenstelling tot deze scenario's zorgt het debiet, het benuttingspotentieel en de toenemende waterkwaliteit van het Schijn voor een veel grotere return on investment.  

Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg