Kostenraming

Voor een kostenraming van de spooraquaduct deden we een beroep op Canalco, een bedrijf gespecialiseerd in de aanleg van ondergrondse nutsleidingen. De totaalkost van de werkzaamheden werd begroot op circa 2 miljoen euro. Dit bedrag is van eenzelfde grootteorde als de ramingen voor de andere scenario's in de studie van Arcadis (zie: arcadis).

In tegenstelling tot deze scenario's zorgt de vrijwel onuitputtelijke watervoorraad in Antwerpen-Noord (Schijn/effluent), het debiet, het benuttingspotentieel en de toenemende waterkwaliteit van de Schijn, op termijn evenwel voor een duurzamere oplossing met een groot terugverdieneffect.

Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg
Raming Schijn - stadspark.jpg