Agenda

In navolging van het 'dialoogmoment' met de buurt in februari 2020, organiseren de stad en het district een digitaal dialoogmoment waarop het ontwerpteam dat aangesteld werd voor de opmaak van het herwaarderingsplan zich voorstelt en kan kennismaken met de buurtbewoners en de gebruikers van het Stadspark. 

 

Het ontwerpvoorstel voor het Stadspark van het ontwerpteam OMGEVING + HydroScan + Yellow Window heeft drie uitgangspunten:

*   de historiek als narratief voor ruimtelijke kwaliteit;

*   een divers park voor diverse gebruikers;

*   een klimaatpark in het hart van de stad

Het dialoogmoment zal plaatsvinden op dinsdag 15 december van 20 tot 21 uur. Na de kennismaking met het ontwerpteam volgt de mogelijkheid om vragen te stellen. Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven. Zij ontvangen een link voor het digitale dialoogmoment via mail. De voorstelling en het overzicht van de vragen met bijhorende antwoorden zullen nadien beschikbaar zijn op de website. Hieronder de link naar de bijhorende webpagina van de stad:

https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/stadspark/doe-mee/stadspark-dialoogmoment-15-december

Volgens de jury getuigt het ontwerpvoorstel van een sterke visie. Ze looft ook de voorgestelde aanpak voor stapsgewijze opwaardering van het park: “Het team presenteert een historisch Stadspark met ruimte voor heden en toekomst. Het vertrekt vanuit een herstel van de basisstructuur volgens het originele plan van Keilig en zet vervolgens in op het opwaarderen van strategische zones. Het verhaal wordt opgehangen aan drie strategieën die in het ontwerpvoorstel consequent worden doorgetrokken.” De jury waardeert dit consequente verhaal waarbij respect is voor de historiek terwijl tegelijk antwoorden worden gegeven op de actuele noden in een hedendaags voorstel.

A. Oorspronkelijke vijverconcept van Keilig (zie: park in aanleg)

B. Situatie met beperkt waterpeil en misvormde vijver 

Of er met het herstel van de basisstructuur volgens het originele plan van Keilig ook effectief wordt bedoeld dat het orginele vijverconcept in zijn oorspronkelijke glorie wordt hersteld, zal nog moeten blijken.

Krijgt het park met andere woorden louter een face-lift, waarbij de bestaande situatie met een beperkt waterpeil min of meer wordt behouden? Of wordt de lat hoger gelegd, waardoor het eiland als broedplaats voor de watervogels wordt hersteld, de oeverbeplanting terug aan de oever komt te liggen en de rotsgrot (t.h.v. de Loosplaats), die door Keilig ooit als ijkpunt voor het waterpeil van de vijver aan de oever werd gelegd, terug wordt hersteld als 'monding' van de Schijn? 

Dankzij de aanleg van een grijswater- of stadswaternet hebben we vandaag de unieke kans om voor het eerst in bijna 100 jaar zowel het oorspronkelijke waterpeil van een beschermd monument in ere te herstellen, als zijn 400 jaar oude functie als schakel in het Antwerpse watersysteem te hernieuwen. (zie waterplan) Wij zijn dus erg benieuwd naar de ambities van het ontwerpteam, de stad en het district.

De concrete wensen van het buurtcomité Stadspark zijn duidelijk wat dit betreft en kunnen teruggevonden worden in hun brief van oktober jl. (zie buurtcomité)

Zicht op stadsvijver vanuit grot met simulatie historisch waterpeil, 2020 © G. Adriaenssens